برگزار کنندگان
تاریخ برگزاری

22 - 24 اردیبهشت ماه 94

همایش نگار

محورهای همایش

1. بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت
2. بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای
3. پتروفیزیک
4. آزمون‌های آزمایشگاهی و برجا
5. روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری
6. مدل‌سازی ژئومکانیکی
7. کاربرد ژئومکانیک در حفاری
8. کاربرد ژئومکانیک در تولید
9. پایش و مدیریت ریسک
10. موضوعات خاص در ژئومکانیک
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )